Back

Πολιτική Ποιότητας

Το επιστημονικό πεδίο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχει ως στόχο την ανταπόκριση στις αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις και επιστημονικές προκλήσεις που πηγάζουν από το σύγχρονο και συνεχώς αναδυόμενο πεδίο των Logistics και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Κύρια μέριμνα του Τμήματος είναι να θεραπεύει το επιστημονικό πεδίο σε άρτιο ακαδημαϊκό επίπεδο, προσφέροντας στους φοιτητές επιστημονικές γνώσεις και εφόδια για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος στο τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής αναγνωρίζει την πρόθεση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος, να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.

Κύριο συστατικό της στρατηγικής επίτευξης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών στόχων του ΠΠΣ αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, καθώς και η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ποιότητας. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στοχεύει στη συνεχή και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ακαδημαϊκής μονάδας.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα διασφαλίζουν:

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την υποστήριξη των διαδικασιών ποιότητας του ΠΠΣ συστήνει και λειτουργεί τις παρακάτω Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι ως άνω Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναλαμβάνουν τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΠΣ. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την Εσωτερική Αξιολόγηση και την Εξωτερική Αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής Μονάδας αποτελούν τα κύρια εισερχόμενα της ανάπτυξης του Στρατηγικού Πλάνου του Τμήματος και της αναθεώρησης του ΠΠΣ.

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται:

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αξόνων της Πολιτικής Ποιότητας και σε πλήρη εναρμόνιση με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σχεδίασε και έθεσε συγκεκριμένους, αντικειμενικούς και μετρήσιμους στόχους ποιότητας. Για το σκοπό αυτό, οι στόχοι ποιότητας κατηγοριοποιήθηκαν σε στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι είναι: