Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (668)

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 09:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ

Ανακοίνωση για Φοιτητές προγράμματος σπουδών ΤΕ (εισακτέους 2018-2019 και πριν ) για τα μαθήματα των Α και Γ εξαμήνου

1) Οι παραπάνω φοιτητές ΤΕ που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει του Α΄και Ε ξαμήνου  του Παλιού Προγράμματος σπουδών θα πρέπει να τα δηλώσουν στο egram στη δήλωσή τους

2) Οι φοιτητές ΤΕ   που δεν έχουν παρακολουθήσει για οποιοδήποτε λόγο κάποια από τα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου   του Παλιού Προγράμματος Σπουδών θα πρέπε

·        να τα δηλώσουν στο egram στη δήλωσή τους

 ·        να στείλουν mail στην γραμματεία να ενημερώνουν για αυτή τη δήλωση μόνον για αυτά τα μαθήματα (όχι αυτά που εξετάστηκαν και κόπηκαν)

 ·        να παρακολουθήσουν   τα παρακάτω μαθήματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών σε αντιστοίχηση με το παλιό

 ·        να ενημερώσουν τον Διδάσκοντα Καθηγητή ότι είναι φοιτητές του Παλιού Προγράμματος Σπουδών

 

Πρόγραμμα σπουδών ΤΕ

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΕ

ΑΥ

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

AY1

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΑΥ

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

AY2

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

ΑΥ

Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη

AY3

Μαθηματικά Ι

ΑΥ

Πληροφορική και Εφοδιαστική

AY5

Πληροφορική στην Εφοδιαστική

ΑΥ

Επεξεργασία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης

CY2

Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων

ΓΥ

Βιομηχανικές Διαδικασίες στη Μεταποίηση

CY3

Τεχνολογίες Παραγωγής

ΓΥ

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στην Εφοδιαστική

CY4

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΓΥ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

CY5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ΓΥ

Συσκευασία και Τυποποίηση

CY6

Συσκευασία και Τυποποίηση

3)Για το μάθημα Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Στατιστική και Ποσοτική Ανάλυση θα βγει ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις.

4) Οι αλυσίδες των μαθημάτων δεν σπάνε για τους φοιτητές που είναι μέχρι και το 8ο Εξάμηνο

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 09:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΠ ΙΙ

 

Το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΙΙ Εργαστήριο ( Όλα τα τμήματα) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-10-2020, στις 16:30, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/j/98272519157 

 

Ο Διδάσκων

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 10:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 Το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GIS ( Όλα τα τμήματα) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08-10-2020, στις 14:00, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/j/98272519157 

 

Ο Διδάσκων

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 08:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ

Το μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-10-2020, στις 13:00, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/s/93362104705

Ο Διδάσκων

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 08:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 Το μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-10-2020, στις 10:00, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/s/92959017316.

 

Ο Διδάσκων 

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 07:51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το μάθημα Γ΄ Εξαμήνου «Αγγλική Ορολογία ΙΙΙ» θα γίνει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, στις 10:00 π.μ. Το link που θα χρησιμοποιηθεί είναι το: https://zoom.us/j/97424908441

 

Το μάθημα Γ΄ Εξαμήνου «Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων Εργαστήριο» θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00 π.μ. Το link που θα χρησιμοποιηθεί είναι το: https://zoom.us/j/97424908441

 

Το μάθημα Γ΄ Εξαμήνου «Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων Θεωρία» θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, στη 13:00 μ.μ. Το link που θα χρησιμοποιηθεί είναι το:https://zoom.us/j/97424908441 

 

Ο Διδάσκων

Το μάθημα Α΄ Εξαμήνου «Αγγλική Ορολογία Ι» θα γίνει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, στις 14:00 μ.μ. Το link που θα χρησιμοποιηθεί είναι το: https://zoom.us/j/92866304343 

 

Ο Διδάσκων

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ζ΄ Εξαμήνου «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην εφοδιαστική» ξεκινούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, στις 13:00. Το linkπου θα χρησιμοποιηθεί είναι το:  https://zoom.us/j/92959017316

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ζ΄ Εξαμήνου «Οργανωσιακή συμπεριφορά» ξεκινούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, στις 13:00. Το linkπου θα χρησιμοποιηθεί είναι το:  https://zoom.us/j/92959017316

 

Σε αυτές τις διαλέξεις, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα ενημερωθούν για τους τρόπους διεξαγωγής και εξέτασης των μαθημάτων.

 

Καλή αρχή!

Ο διδάσκων,

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 11:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2020-2021

Δωρεάν σίτιση φοιτητών για το

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

·                          Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή βρίσκονται μέχρι το 12ο εξάμηνο.

·                          Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).

·                          Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητέςπου είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

·                          Ο φοιτητής που θέλει να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012)

·                          Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει μια αίτηση ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και να καταχωρήσει εκεί τα στοιχεία του.

·                                          Διεύθυνση: https://egram.cm.ihu.gr/euniversity

·                                          Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού του κάθε φοιτητή.

·                                          Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»

·                                          Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»

(
προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).

·                          Έπειτα, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό ηλεκτρονικό http://cm.ihu.gr/userfiles/files/αρχείο της αίτησης, να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το υποβάλλει μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και τα απαιτούμενα http://cm.ihu.gr/userfiles/files/δικαιολογητικά

σε μορφή PDF στο email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό γίνεται ώστε να μπορέσει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά. Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη http://cm.ihu.gr/userfiles/files/Αίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης είναι:

·                          Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Φορ. Έτους 2019

·                          Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα υποβάλει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.

·                          Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει από την Ιστοσελίδα gov.gr)

Μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εγκρίνει τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο εγκεκριμένος κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνονται από
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 έως Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.


Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση, θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους με την προσκόμιση (στο σημείο έλεγχου του εστιατορίου) ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.


Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2020-2021

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 2020-2021

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 11:02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

"Το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΙ θα πραγματοποιείτε κανονικά κάθε Τρίτη στις 10:00-14:00, μέσω Zoom στο: https://zoom.us/s/93362104705">https://zoom.us/s/93362104705"

 

Ο Διδάσκων

 

 

Το μάθημα  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ,ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06-10-2020, στις 11:00, μέσω Zoom στο:  https://zoom.us/s/92959017316

 

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860