Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 00:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ημερομηνίες εγγραφής από 11/9/2012 έως 28/9/2012


1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης.
3. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είμαι γραμμένος/η σε άλλη Σχολή.(παραλαμβάνεται από την Γραμματεία).
5. Στατιστικό Δελτίο . (παραλαμβάνεται από την Γραμματεία).
6. Τέσσερις Φωτογραφίες.
7. Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για τα Αγόρια).

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860